Sayı: 71 Güz'14

ISSN: 1301-0549 

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 28.10.2014

 
 
Editörden
Refika Altıkulaç Demirdağ
Hikâyede Tip Sorunsalı ve Sabahattin Ali’nin Kamyon’u
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7101
Erkan Arkın & Necdet Osam
Eğitim Dilindeki Tartışmaya Derinlemesine Bir Yaklaşım
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7102
Zehra Arslan
Batum Göçmenleri (1914-1930)
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7103
Erhan Aydın & Erkin Ariz
Xi’an Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7104
Ayabek Bayniyazov & Canar Bayniyazova
Kazakistan’da Kıpçak Sözlükleri ve XVIII-XX. Yüzyıllar Arası Sözlük Çalışmaları
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7105
Ali Çelikkaya
Azerbaycan’da Petrol Dışı Vergi Sisteminin Gelişimi ve Reform Önerileri
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7106
Ayşe Çolpan Kavuncu
Özbekistan’da Merkez-Yerel İlişkisi: Taşkent Mahalleleri Üzerine Bir Deneme
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7107
Salim Çonoğlu
Ata Govşudov’un Ferman Romanında Millî Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Millî Kültür Unsurları
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7108
Emine Erdoğan Özünlü
Osmanlı ve Kırgız Konargöçerlerinde Yurt
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7109
Cahit Gelekçi
Avusturya’da Yaşayan Türklerin Türkiye ile Bağları ve Evlilik Göçü
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7110
Javanshir Shibliyev
Linguistic Landscape Approach to Language Visibility in Post-Soviet Baku
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7111
Vahit Türk & Uluhan Özalan
Kutadgu Bilig’deki sanı Edatı Üzerine
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7112
Ela Burcu Uçel & Alev Katrinli
A Qualitative Inquiry from the Aegean Region: Changing Ruling Class in Business Circles
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7113
Lazzat Urakova
Performans Teori’nin Aytıslara Uygulanması ve Konısbay’ın Şınbolat’la Yaptığı Aytısta Söyleyici, Genel Dinleyici, Keşif ve Düzenleme
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7114
Halil İbrahim Gök
Yayın Değerlendirme