Sayı: 70 Yaz'14 / DIŞ TÜRKLER ÖZEL SAYISI

ISSN: 1301-0549 

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 25.07.2014

 

Editörden
Kutlay YAĞMUR
Sunuş
Orhan Ağırdağ, Kathelijne Jordens & Mieke Van Houtte
Speaking Turkish in Belgian Primary Schools: Teacher Beliefs versus Effective Consequences
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7001
Mehmet Ali Akıncı
Fransa’daki Türk Göçmenlerinin Etnik ve Dinî Kimlik Algıları
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7002
N. Feyza Altınkamış & Orhan Ağırdağ
Determinants of Language Use and Attitudes among Turkish Speakers in Flanders: A Focus on Generational Difference
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7003
Nurhan BAŞ
Federal Almanya’da Yayımlanan Türkçe Günlük Gazetelerin Dil Kullanımı Üzerine
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7004
Gülcan ÇOLAK BOSTANCI
Amerika’daki Birinci ve İkinci Kuşak Türklerin Dil Tercihleri, Sürdürümleri, Tutumları ve Etnik Dilsel Canlılıkları
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7005
Nursel ELMAS
Kosovalı Türkler: Dilleri ve Kültürleri
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7006
Işıl ERDUYAN
Competing Discourses in the Classroom: Turkish Instruction in Berlin
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7007
Eija KUYUMCU
İkidilli Dil Kullanımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: Bir Çocuğun İsveççe ve Türkçe Okuma-Yazma ve Söylev Alışkanlıkları
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7008
Bahar OTCU-GRILLMAN
Turkish Language Teaching in the US: Challenges, Opportunities, Sense of Belonging and Identities
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7009
Kutlay YAĞMUR
Intergenerational Differences in Acculturation Orientations of Turkish Speakers in Australia
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7010
Kadir YALINKILIÇ
Kırcaali Örneğinden Hareketle Bulgaristan’da Türkçenin Etnikdilsel Canlılığı
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7011
Kadir YALINKILIÇ & Kutlay YAĞMUR
Batı Trakya Türklerinin Anadillerine ve Kültürlerine Karşı Tutumları
DOİ : 10.12995/bilig.2014.7012
Figen GÜNER DİLEK
Yayın Değerlendirme