Sayı: 90 Yaz 2019
Editörden
Bagdaulet Sizdikov
M.Ö. 1. Binde Avrasya Bozkırlarında Yaşayan Atlı Göçebe Kavimlerin Zırhları
DOİ : 10.12995/bilig.9001
Nuri Korkmaz
Comparing Bulgarian and Greek Policies for the Integration of Turkish/Muslim Minorities: The Cold War Period
DOİ : 10.12995/bilig.9002
İdris Yücel
Turkey’s May 27, 1960 Coup through The French Diplomatic Reports
DOİ : 10.12995/bilig.9003
Javanshir Shibliyev
Prolegomena to the Field of Linguistic Landscape: The-State-of-the-Art Paper
DOİ : 10.12995/bilig.9004
Tattigul Kartaeva
Peculiarities of Seasonal Migration of The Kazakhs (The End of The XIX – The Beginning of The XX)
DOİ : 10.12995/bilig.9005
Orhan Güdek
Romanın Sinemaya Aktarımında Karşılaşılan Problemlere Kuramsal Yaklaşımlar
DOİ : 10.12995/bilig.9006
Elvin Otman
Uluslararası Dengeler Çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu-Venedik Cumhuriyeti İlişkileri ve Sadrazam İbrahim Paşa (1523-1536)
DOİ : 10.12995/bilig.9007
Çiğdem Gürsoy
Vakfiyelerin Dilinden İstanbul’un Bazı Cami ve Mescitleri Hakkında Yeni Bulgular
DOİ : 10.12995/bilig.9008
Fatih Yerdemir
Sûdî’nin Gülistân ve Bostân Şerhlerinde Türkçe Deyimler
DOİ : 10.12995/bilig.9009
Serhat Kaymas
Türk Dünyasında Kültür ve Yaratıcı Endüstri Yönetişimi Üzerine Bir Değerlendirme
DOİ : 10.12995/bilig.9010
Nagehan Üstündağ Özdemir
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Thomas Thornton (2015). Bir İngiliz Tacirin İzlenimleriyle Osmanlıda Siyaset, Toplum, Din, Yönetim (1793-1807). Çev. Ercan Ertürk. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
Emine Sıdıka TOPTAŞ
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Zhazira Otyzbay (2019). Türk Kavram Sisteminde Renkler. Ankara: SFN Yay