Sayı: 2 Yaz 1996
Annagurban AŞIROV
"ELYAZMA KİTABIMI SELE ALDIRDIM"
Ali Abbas ÇINAR
KAZAK HALK ŞAİRİ CAMBIL CABAEV VE SANAT DÜNYASI
Zeki AHMETOV (Kazak Türkçesinden Aktaran: Mine BAYKAL- Banu MUKAYEVA)
JAMBIL'IN ŞİİRDEKİ USTALIĞI
Şakir İBRAYEV (Kazak Türkçesinden Aktaran: Mine BAYKAL-Banu MUKYAEVA)
JAMBIL JABAEV (Hayatı ve Sanatı)
İbrahim DİLEK
"TIP OYUNU" VE BİR ALTAY MASALI
Şeref BOYRAZ
KOZI KÖRPEŞ BAYAN SULU HİKAYESİNİN ÜÇ VERSİYONU ÜZERİNDE MUKAYESE ÇALIŞMASI
Leylâ KARAHAN
KÜÇÜK TÜRKİSTAN: ANADOLU
Hayriye (Süleymanoğlu) YENİSOY
BULGAR FOLKLORUNDA TÜRK FOLKLORU ETKİLERİ
M. ÈLİPHANOV (Kazak Türkçesinden Aktaran; Hilal ARSLAN-Şınar AULBEKOVA)
YUSUF BALASAGUN'UN 'KUTADGU BİLİG' MESNEVİSİNDE KİŞİLİK VE KEMALE ERME MESELESİ
Yusuf HÜSEYİNOV (Azeri Türkçesinden Aktaran. Zülfiye VELİBEYLİ)
ESKİ OĞUZ MİTLERİNİN FELSEFİ BOYUTU
Ahmet MEMMEDOV
EPENDİ'NİN GÜLKÜSÜ
J. TANAWOVA (Kazak Türkçesinden Aktaran; Banu MUKA YEVA-Mine BA YKAL)
KAZAK HALK EDEBİYATINDA NASRETTİN HOCA
Bahtıgül KALAMBEKOVA
KIRGIZİSTAN: NEREDEN NEREYE VE NASIL?
Ken PETERSON (Çev. Ayşe ÖZTEKİN)
YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE TARİH: Sovyet Sonrası Özbekistan'da Ceditçilik
Oya Akgönenç MUGHİSUDDİN
TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA ALGILAMALARI ÇERÇEVESİNDE DOĞU VE GÜNEY KOMŞULARI İLE İLİŞKİLERİ
Aynur COŞKUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN AVRASYA ÜLKELERİ İLE OLAN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ (1991-1995)
İsa İNANDI
TÜRK DÜNYASINDA MİSYONERLİK
Makas TATİMTEGİ
TÜRK ALEMİ (21.Asır Türkler'in Asrı Olacak)
Haluk ÖLÇEKÇİ
TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE KAZAKİSTAN'DA RUS VARLIĞI
A. Mehmet KOCAOĞLU
AĞAOĞLU AHMET VE "İNGİLTERE VE HİNDİSTAN" İSİMLİ KİTABININ ULUSLARARASI İLİŞKİLER IŞIĞINDA TAHLİLİ
Metin HAKVERDİOĞLU
NASREDDİN HOCA HAKKINDA BİR İNCELEME
Akif İMANOV (Azeri Türkçesinden Aktaran: Zülfiye VELİBEYLİ)
"ŞÈRUR" SÖZÜNÜN ETİMOLOJİSİ HAKKINDA
İsmail İSRAFİLOĞLU (Azeri Türkçesinden Aktaran: Zülfiye VELİBEYLİ)
AZERBAYCAN HALK PEDAGOJİSİNDE AİLE TERBİYESİ PROBLEMLERİ
Cengiz AL YILMAZ
SAFRUH VE YENİ OĞUZ SÖZÜ'NDEN SEÇMELER
Fuat ALTUNKAYA
TÜRKÇE DERSLERİNDE DİNLEME BECERİSİNİ GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ
J. KAMALOVA (Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu MUKAYEVA- Hilal O. ARSLAN)
KİTABI AKINLARIN ESERLRİNİN FOLKLORLA İLİŞKİSİ VE KENDİLERİNE HAS ÖZELLİKLERİ
Altan ALPEREN
BİLİMKURGU ROMANLARINDAKİ ZAMANÖTESİ DÜNYA
Nurjan ERBOSINOV
KAZAKİSTAN'IN DÖVİZ POLİTİKASININ GENEL DURUMU
Naib LAİSOV & Elfina SIBGATULLİNA
UZAKLARDAKİ GÜNEŞ IŞIĞI
Kazımbek ARABİN
JAMBIL KİTABI HAKKINDA
Mustafa İSEN
UZAK İKLİMLERDE YAYIMLANMIŞ İLGİNÇ BİR KİTAP: THE OCEAN OF UNITY Wahdat al-Wucûd in Persian, Turkish and Malay Poetry
Mehmet KARA
TÜRKÇE-ÖZBEKÇE, ÖZBEKÇE-TÜRKÇE SÖZLÜK
Halil ÇELİK
TENKİTLİ METİN YÖNTEMİ AÇISINDAN ÜÇ ŞEYH GALİP DİVANI
Ahmet BİLGİLİ
BİR DIŞ İSKAN UYGULAMASININ SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ -Ulupamir Örneği-
Ergünöz AKÇORA
TÜRK TARİHİNDE GÖÇLER VE ÖNEMLİ SONUÇLARI
Yavuz AHUNDLU (Azeri Türkçesinden Aktaran: Zülfiye VELİBEYLİ)
"KANLI SEN'ELER"İN İBRET DERSİ
Kadir KULUYEV (Azeri Türkçe Sinden Aktaran: Zülfiye VELİBEYLİ)
NAHÇIVAN'IN NEHREM KÖYÜNDE DÜĞÜN VE YAS MERASİMLERİ
K. ERGÖBEKOV (Kazak Türkçesinden Aktaran: Şınar AULBEKOVA-H. Oytun ARSLAN)
ŞİİR VE ZAMAN
Totı KÖŞENOVA ;(Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu MUKAYEVA-Mine BAYKAL)
YÜCELER AHENGİ Abay ile Ahmet Baytursınov'un Şiirlerindeki Uyum
Belkıs GÜRSOY
XV. YÜZYILDAN İTİBAREN İSTANBUL'DAKİ EDEBÎ MUHİTLERE GENEL BİR BAKIŞ:
Filiz KILIÇ
OSMANLI HANEDANINDAN BÎR ŞAİR: ŞEHZADE KORKUT
Timur SİLİ
TASLARIN DİLİ
Hacıyev İsmayıl MUHTAROĞLU (Azeri Türkçesinden Aktaran: Zülfiye VELİBEYLİ)
ÈLİNCEÇAY HÂNEGÂHI VE TARİHÎ ŞAHSİYETLER
Hasan KÖKSAL
GÜNÜMÜZ ÂŞIK VE ŞAİRLERİNDE AĞIT YAKMA GELENEĞİ
Müberra GÜRGENDERELI
KAYIP BİR DİVAN: ZİYÂYÎ DİVANI