Sayı: 5 Bahar 1997
Murat Sadullah ÇEBI
İŞLEVCİ YAKLAŞIMA GÖRE MEDYA VE SİYASÎ SİSTEM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TARİHÎ BOYUTU
Akseleu Seydimbek
SÖMÜRGECİLİĞİN ZOR SİLİNEN İZLERİ
A.KOYGELDIEV
MUSTAFA ÇOKAYULI
Muhtar Awezov (Aktaranlar: Zeyneş İSMAİL - Ahmet GÜNGÖR)
KÖKSEREK
Muhtar Awezov (Aktaranlar: Zeyneş İSMAİL - Ahmet GÜNGÖR)
KOZI KÖRPEŞ - BAYAN SULU
Muhtar Awezov (Aktaranlar: Zeyneş İSMAİL - Ahmet GÜNGÖR)
ESKİLİĞİN GÖLGESİNDE
Muhtar Awezov (Aktaranlar: Zeyneş İSMAİL - Ahmet GÜNGÖR)
KIZ JİBEK
Ömir TANABAYEV & Culzira TANABAYEVA
MUHTAR AVEZOV EĞİTİMCİ ALİM
C. A. MARİNA
MUHTAR AVEZOV'UN SİYASİ PORTRESİ
A. MUSAKULOV (Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu MUHYAEVA)
MUHTAR AVEZOV'LA İLGİLİ HATIRALARIN İLMİ ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNEMİ
Cumahan ISKAKOV, Jakıp BİDANOV & (Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu MUHYAEVA)
DOĞUMUNUN 100.YIL DÖNÜMÜNDE MUHTAR AVEZOV
H. Emel AŞA
MUHTAR ÖMERHANOĞLU AVEZOV VE "ABAY YOLU" ROMANININ TERCÜMELERİ İLE İLGİLİ BİBLİYOGRAFİK BİLGİLER
Mekemtas MİRZAHMETÜLİ (Aktaranlar: Zeyneş İSMAİL - Ahmet GÜNGÖR)
ABAY DÜNYASI ALİMİ
Zeki AHMEDOV (Aktaranlar: Zeyneş İSMAİL - Ahmet GÜNGÖR)
"ABAY YOLU" EPOPESİNİN YAZILIŞ TARİHİ
Ali Abbas ÇINAR
MUHTAR AVEZOV VE SANATININ KAYNAĞI
Rahmankul BERDIBAY
BİR KİTABIN İKİ SAYFASI
İbrahim MARAŞ
İDİL URAL BÖLGESİ VE OSMANLI FİKRİ MÜNASEBETLERİ
Ahmet ZAİMOGLU
TAZE MİLLET( i )
Ahmet KARTAL
KLASİK TÜRK EBİYATI'NDA "LÂLE"-II
Cengiz ALYILMAZ
PROF. DR. MEŞEDİHANIM SADULLAHGIZI Nİ'MET (Nİ'METOVA)
İlker TASLACIOĞLU
YÜZYILLARIN KAVŞAĞINDA (Ğasırlar Toğısında)
Yakup DELİÖMEROĞLU
ÇUVAŞLARIN YAŞADIĞI SAHALAR
Hayriye (Süleymanoğlu) YENİSOY
KRİÇİM TÜRKLERİNİN DÜĞÜN TÜRKÜLERİ
Şerif AKTAŞ
TÜRK DÜNYASI EDEBİYAT TARİHİ METODOLOJİSİ ÜZERİNE
Ebduali Kaydorov (Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu Muhyaeva)
KAZAKİSTAN'DA LATİN ALFABESİ MESELESİ
Şınar AUELBEKOVA
MÜNYETÜ'L GUZÂT'IN DİLİ HAKKINDA BİR DENEME
Abatbay DAULETOV (Kazak Türkçesinden Aktaran Banu MUHYAEVA)
TÜRK DİLLERİNİN SES BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Abduali HAYDAROV (Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu MUHYAEVA)
MİLLET VE DİL SONSUZLUĞU ÖZLER
Azat NAZAROV (Türkmen Türkçesinden Aktaran: Yusuf AKGÜL)
BAYRAM HAN'IN TARİHİ MİSYONU
Tuncer BAYKARA
TEMÜR'ÜN İZMİR'İ FETHİ VE SOSYAL SONUÇLARI
Z. JANDAARBEKOV (Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu MUHYAEVA)
KARLUK KARAHAN DEVLETİ VE OĞUZ DEVLETİ TARİHİ İLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER
Dükenbay DOSJAN (Kazak Türkçesinden Aktaran: Günhan KAYHAN)
MUHTAR AVEZOV DAVASI "Zindanlardaki Adam"