Sayı: 13 Bahar 2000
Şeref ATEŞ
BİR SİYASAL İLETİŞİM TARZI OLAN PROPAGANDANIN TANINMASI VE PROPAGANDA METİNLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
Muratgeldi SÖYEGOV
SOVYETLER DEVRİNDE MAZLUM BİR TÜRKMEN AYDINI ABDULHAKİM KULMUHAMMETOV
Gözel AMANGULIYEVA
MAHTUMKULU'NUN MANEVÎ ÜSTADLARINDAN BİRİSİ: YESEVİ DERVİŞİ HAKİM ATA
Adnan KARAİSMAİLOĞLU
İSLÂM ÖNCESİNDEN OSMANLIYA DOĞU ŞİİRİ
Muhsin MACİT
CİHÂNŞÂH ve TÜRKÇE ŞİİRLERİ
Mustafa İsen
KLASİK ŞİİRİN MERKEZİ OLARAK İSTANBUL
Ahmet KARTAL
ALÎ ŞÎR NEVÂÎ'NİN MECÂLİSÜ'N-NEFÂ'İS İSİMLİ TEZKİRESİ VE XVI. ASIRDA YAPILAN FARSÇA İKİ TERCÜMESİ