Sayı: 15 Güz 2000
Ali Fuat BİLKAN
UBEYDULLAH HÂN’IN HİKMETLERİ
Osman HORATA
CEM ŞAİRLERİ: BİR KADER BİRLİĞİNİN ANATOMİSİ
Mustafa İSEN
KIRIM HANEDANININ ŞAİRLİĞİ
Mustafa UĞURLU
TÜRK LEHÇELERİ ARASINDA AKTARMA MESELELERİ ve “ABAY YOLU” ROMANI
Abdulhalil MAVRULOV & Müheyya MİRZAYEVA
ÖZBEK MİLLİ MUSİKİ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİ (1920-1930 YILLARI ARASI)
ŞEREF ATEŞ
POLİTİK İLETİŞİMDE STRATEJİLER, SEMBOLLER VE İMAJLAR
Meşkure Yılmaz BÖRKLÜ
LOZAN SONRASI IRAK TÜRKLERİNİN DURUMU VE GENEL PROBLEMLERİ
Halil ÇETİN
1863-1873 DÖNEMİNDE ORTA ASYA’DA RUS-İNGİLİZ REKABETİ