Sayı: 17 Bahar'01
Ahmet AKTAŞ
ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ İÇİNDE KAZAKİSTAN'IN YERİ VE ÖNEMİ
M. BIÇE-OOL
TUVALILARDA AKRABALIK SİSTEMİ
Murat ÖZBAY
0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARINDAKİ DİL GELİŞİMİNİN TÜRKÇE ÖGRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Menderes COŞKUN
ŞAİR NÂBÎ'NİN TUHFETÜ'L-HARAMEYN'İNİN İÇERİĞİNİN ANALİTİK BİR YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ
Necati SUNGUR
DİVAN ŞAİRLERİNİN BİRBİRLERİNE YÖNELİK TENKİTLERİNİN İLK ÖRNEKLERİNDEN BİRİ CAFER ÇELEBİ’NİN ŞEYHÎ VE AHMED PAŞA’YAI TENKİDİ
Ahmet KARTAL
KARAHANLI, GAZNELİ ve SELÇUKLU SARAYLARINDAKİ EDEBÎ FAALİYETLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Ufuk TAVKUL
OSMANLI DEVLETİNİN KAFKAS MUHACİRLERİNİN KÖLELİK KURUMUNA YAKLAŞIM
Tevfik ERDEM
ABAY YOLU ROMANININ SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ