Sayı: 18 Yaz'01
Ziya AVŞAR
TÜRKÎ-İ BASİTİ YENİDEN TARTIŞMAK
Bedri MERMUTLU
ZİYAD EBÜZZİYA'NIN ŞİNASİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE
Ayşenur İSLAM
ÜÇ ROMAN BİR YAZAR Faik Baysal'ın Sarduvan, Rezil Dünya ve Voli Adlı romanlarına İlişkin Bir Değerlendirme
Emrullah İŞLER
KAZAK TÜRKÇESİNDE ANLAM KAYMASINA UĞRAYAN ARAPÇA KELİMELER
Ülkü ELİUZ
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDEKİ ŞAHIS KADROSUNUN KARAKTER YAPILARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Mustafa İSEN
BALKANLARDA TÜRK ÇOCUK ŞİİRİ
Osman KARATAY
KUBER HAN'IN GÖÇÜ VE TÜRK İSİMLİ SIRP KRALLARI
Baki KARABAYEV & Ömer F. TUTKUN
TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINA KARŞI TAŞIDIKLARI KALIP YARGILAR