Sayı: 19 Güz'01
Yaşar AYDEMİR
ŞİİR MECMUALARI VE METİN TEŞKİLİNDE MECMUALARIN ROLÜ
Ufuk TAVKUL
KARAÇAY-MALKAR TÜRKÇESİ'NİN KELİME HAZİNESİ VE SES DEĞİŞMELERİ BAKIMINDAN ESKİ TÜRKÇE İLE MUKAYESESİ
Ahmet KARTAL
TÜRKÇE MESNEVİLERİN TERTİP ÖZELLİKLERİ
Ayşenur İSLAM
BALKANLARDA TÜRKÇE BASIN HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
H. Hale KÜNÜÇEN
SÖZCÜK SANATI EDEBİYATTAN GÖRÜNTÜ SANATI SİNEMAYA SEVGİNİN AKTARSLIŞI
A. Melek ÖZYETGİN
TÜRK AD BİLİMİNE MALZEMELER: Kitābu'l-İdrāk li Lisāni'l-Etrāk'te Kişi Adları
Mahir NAKİP & İlhamî VURAL
KAZAKISTAN TÜKETİCİSİNİN HAYAT TARZI