Sayı: 20 Kış'02
Emine YILMAZ
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Geoffrey Haig, Relative Constructions in Turkish, Turcologica 33, Harrassowitz Verlag. Wiesbaden 1998, Zugl.: Kiel, Univ., Diss. 1997, ISBN 3-447- 04004-1
Asem KUANIŞBAYEVA
Kazak Halk Edebiyatında Yalanlamalar (Ötirik Öleñder)
Osman GÜNDÜZ
Namık Kemal’in Şiirlerinde Fonetik Unsurlar ve Kişi Zamirlerinin Kullanılışı
M. Fatih KÖKSAL
Orjinal Bir Şair: Edirneli Nazmî ve Dîvân’ına Yeni Bakışlar
Géza DÁVİD
Osmanlı Kültürünün Macaristan’daki Yayılışı ve Etkisi
İsmail Ömeroğlu
Mifik Düşüncede Rasionallıq: Bilqamıs–Dede Qorqud Ölmezliyi
Muhsin MACİT
Karakoyunlular Döneminde Sanat Hayatı
Özkan AÇIKGÖZ
Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf Alanında Hanefilik, Maturidilik ve Yeseviliğin “Türk Müslümanlığı” Zaviyesinden Tahlili
Hayati AKTAfi
Türkiye’nin Orta Asya’daki Politikasında İran Faktörü