Sayı: 21 Bahar'02
Nurettin Demir
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Lars Johanson (2001). Discoveries on the Turkic Linguistic map. (Swedish Research Institute in Istanbul, Publications 5.) Stockholm: Swedish Research Institute in İstanbul.
Fatma Sabiha KUTLAR
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Bir Demet Çiçek Türk Çiçek ve Ziraat Kültürü Üzerine Cevat Rüştü’den bir Güldeste, Hazırlayan: N. Hikmet Polat, Kitabevi, İstanbul 2001, X-s-533 sayfa, ISBN 975-7321-54-0.
Şener DEMİREL
Mazmûn Üzerine Bir Değerlendirme
Ali Fuat BİLKAN
Divân ve Bâbürnâme Işığında Bâbür’ün Hindistan Hayatı
Maya Salçakovna MAADIR
Edebî Anıtların Yok Edilmesi: Tuva’daki Durum (20. yüzyılın 30-40. yılları)
Yessengali OSKENBAYEV
Annihilation of Literary Works: Situation in Tuva (30-40s of the XXth Century)
Şamşat ADİLBAYEVA
Kazak Kültüründe İslam
Dânâ MOİDABAYEVA
Kazaklardaki Cüzlük Sistemi ve Tarihçesi Üzerine Bir İnceleme
Genciana ABAZI-EGRO
Arnavutluk’ta Türkoloji Çalışmaları