Sayı: 24 Kış'03
Bilig
2002 MAKALE ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 20-21-22-23)
Astrid MENZ
Slav Dillerinin Gagauzcaya Etkisi
Çiçek EFENDİYEVA
Eski Rus “İgor Destanı” Adlı Eserdeki Eski Türk Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme
Mustafa SEVER
Köroğlu Destanı Antep Rivayeti
Ziya AVŞAR
Nef’î’nin Hayal Kavramına Yaklaşımı
Hayriye SÜLEYMANOĞLU
Bulgaristan Türk Çocuklarının Ana Dili Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Yeri
Fatma ÖZKAN & Gülim ŞADİYEVA
Somatik Deyimler
Mustafa DURMUŞ
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Landau, Jacop ve Barbara Kellner-Heinkele, Politics of Language In The Ex- Soviet Muslim States, London 2001.
Özge ÖZTEKİN
Yayın Değerlendirme / Book Reviews M. İSEN, M. MACİT, O. HORATA, F. KILIÇ, İ. H. AKSOYAK, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı Grafiker Yayınları, Ankara 2002, 412 sayfa.
Bilig
2002 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 20-21-22-23)
Mehman Musaoğlu
Türkçede Çeviri ve Aktarma