Sayı: 28 Kış'04
Bilig
2003 MAKALE ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 24-25-26-27)
Salim KÜÇÜK
Türk Atasözü ve Deyimlerinde Halk ve Topluluk İsimleri
Hyo-Joung KİM
Baraba Türklerinin Jestey Möngkö Masalındaki Mitolojik Motifler Üzerine
Neşide YILDIRIM
Türkiye’de Boşanma ve Sebepleri
Figen GÜNER-DİLEK
Altay Türkçesinde İkilemeler
Yavuz KARASOY & Osman YAVUZ
Dede Korkut’ta ayıt- / eyit- ; eyit- / yit- / it- ve aşıt / işit Kelimeleri Üzerine
Gülsüm KİLLİ
İlk Hakas Yazarlarından V. A. Kobyakov ve “Vaftiz” Hikayesi
Hidayet AYDAR
Uygurlarda Kur’an Çalışmaları
Mehmet Öz
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Feridun M. Emecen, İstanbul’un Fethi Olayı ve Meseleleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, XII + 114 s.
Sema Aslan
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Árpád Berta, Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları, (çev.: Emine Yılmaz - Nurettin Demir, Grafiker Yayıncılık, Ankara 2002, 139 s.
Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL
Yayın Değerlendirme / Book ReviewsOleksandr GARKAVETS, Urumskiy slovnik, Institut sxodoznavstva i mıjnarodnix vıdnosin “Xarkıvs’kiy kolegıum”, Tsenter Evrazıys’kix Doslıdjen ‘Deşt-ı Kipçak’, Almatı 2000, 632 s.
Bilig
2003 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 24-25-26-27)
Kemal ÜÇÜNCÜ
Sözlü Kültür / Tarih Bağlamında Edebî Bir Metin Olarak Otman Baba Vilâyetnâmesi