Sayı: 86 Yaz'18
Editörden
Bilig
86. Sayı
Zhanar Konyratbayeva, Serikkyl Satenova & Ordaly Konyratbayev
Revealing Shakarim’s Passionate Nature via His Linguistic Personality
Emine Tuğcu
Bir Osmanlı ve Bir Çerkes: Sergüzeşt Romanında Özgürlüğün Bedeli
Mustafa Yıldız
Siyaset Felsefesi Açısından Dede Korkut Hikâyeleri
Oğuzhan Aydın
Türkiye’nin Sıhhî İctimaî Coğrafyası’na Göre Anadolu’da Gelenek, İnanç ve Kültür Üzerine Bir Değerlendirme
Semra Baturay Meral & Hasan Mesut Meral
On Single Argument Verbs in Turkish
Selim Tezcan, Mehmet Sadık Gür & Alper Sarıbaş
İsrail Tarih Ders Kitaplarında Türk İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi
Ayşe Yıldız
“Mecmû’a” Ve “Mecmû’a-i Eş’âr” Kavramlarının Zübdetü’l-Eş’âr ve Zeyllerindeki Kullanımları Üzerine
Tuğba Barutcu & Fatma Açık
Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Yer Alan Deyimlerin Kültür Aktarımındaki Rolü ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Deyimlerle Örtüşme Düzeyi
Bilal Güzel
Türk Klasik Eserlerinin Dijital Ortama Aktarılması Projesi (E-Kitap)
Saadet Çetin
Kökü Mazide Bir Âti: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) Projesi
Fatih Özer
Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü Sistemi (TEBDİZ)
Soyalp Tamçelik & İsmail Safi
Strategic Principles of Recognition of Turkish Republic of Northern Cyprus by Turkic Republics