Sayı: 38 Yaz'06
Hanzâde GÜZELOVA
Abdî’nin Bilinmeyen Bir Mesnevîsi: Heft Peyker Tercümesi
Bilge YÜKSEL
Ziya Osman Saba ve Dergilerde Saklı Kalmış Şiirleri
Menderes COŞKUN
Klâsik Türk Şiirinde Mürekkep İstiare, Temsilî İstiare ve Alegori
Orhan KURTOĞLU
Divan Şiirinde Mahlas Değiştiren ve Birden Fazla Mahlas Kullanan Şairler
Çengiz HÜSEYNZADE
Azerbaycan Türkçesinde Teklik-Çokluk Kategorisi Üzerine
Süer EKER
Kutadgu Bilig’de (teñri Ǿazze ve celle ögdisin ayur) Türkçe İslami Terimlerin Kaynakları Üzerine
Kerim DEMİRCİ
Japonca’daki Birleşik Fiiller ve Türkçedeki Fiillere Benzerlikleri: fiil+fiil
Mehmet Vefa NALBANT
Türkçede Tarihî Türk Dili Alanında Fonksiyon Değiştirmeye Bir Örnek: Tut- Fiili
Sibel Turhan TUNA
Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği
Koray ÖZCAN
Anadolu-Türk Kent Tarihinden Bir Kesit: Selçuklu Döneminde Anadolu-Türk Kent Model(ler)i
Ganizhamal KUSHENOVA
Ögedey Kaan Devrinde Türkistan’da Teşkilat Yapısı
Sinem YEYGEL
Postmodern Toplumsal Yapının Pazarlamaya Getirdiği Yeni Boyut: Topluluk Pazarlaması (Tribal Marketing)
Yakup SARIKAYA
Sovyet Devri Türkmen Yazarı Berdi Kerbabayev ve Ayğıtlı Ädim Romanı