Sayı: 39 Güz'06
Ahmet DEMİRTAŞ
Yayın Değerlendirme / Review Demir, Necati. Abdülazîz b. Mahmûd el-İsfahanî, Sıfâtu’l Haremeyn (Dil Özellikleri-Metin-Dizin), Akçağ Yayınları Ankara, 2005, 269 s.
Yonca ANZERLİOĞLU
Bükreş Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri
Ali EROL
Türk Kültür ve Fikir Hayatında Ekinçi (1875-1877)
Hakan KİTAPCI
TKY’de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi
Akın MARŞAP, Zeynep Fidan KOÇAK & Nesrin ÖZSOY
The Professional Effects of Mathematics and Mathematical Thinking on Managing Director Candidates
Özlem ÖZKANLI & Kızjibek NAMAZALİEVA
Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Bazı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim Sorunları Üzerine Bir Araştırma
Zeynel ÖZLÜ
XVIII. ve XIX. yüzyılda Göynük’te Fiyatlar
İsmail ÖZSOY
Sovyet Sisteminin Çöküşünden Tarihî ve Evrensel Dersler
Kâzım PAYDAŞ
Moğol ve Türk-İslâm Devletlerinde Suyurgal Uygulaması
Hatice Şirin USER
Eski Türkçede Bazı Unvanların Yapısı Üzerine
Cengiz ANIK
Bilgi Sosyolojisine Göre Bilginin İşlevi ve Bir Model Denemesi