Sayı: 42 Yaz'07
Ganizhamal KUSHENOVA
Cengiz Han’ın İki Valisi, Mahmut Yalavaç ve Yeh-Lu Ch’u-Ts’ai: Devlet İdare Anlayışları ve Uygulamaları
Güliz ULUÇ & Murat SOYDAN
Said, Oryantalizm, Resim ve Sinemanın Kesişme Noktasında Harem Suare
Mustafa SÖZEN
Türk Sinemasının Özgün Dil Arayışlarına Farklı Bir Yol Haritası: Türk Soylu Ülkeler Sineması
İsmail H. DEMİRCİOĞLU
Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi
M. Ali GÜROL & Akın MARŞAP
Geçmişte ve Günümüz Yaşamında Ücretsiz ve Ücretli İşgücü Olarak Kadın
Necati CEMALOĞLU
Örgütlerin Kaçınılmaz Sorunu: Yıldırma
Abdulvahap BAYDAŞ
Pazarlama Açısından Markanın Finansal Değeri ve Dış Ticaret İşletmelerinde Bir Uygulama
Dilek ERGÖNENÇ AKBABA
Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler
Figen GÜNER DİLEK
Altay Türkçesinde Ölüm Kavramını Anlatan Sözler ve Söz Kalıpları
Lokman BARAN
Çağdaş Uygur Edebiyatının Oluşması ve Gelişmesi
Ali YILDIRIM
Düşmek İmajı ve Şeyh Galib’in Düşüşü
Turgay YAZAR
Ortaçağ Anadolu Türk Mimari Bezemesinde Vakvak Üslubu