Sayı: 43 Güz'07
Emine YILMAẒ
Yayın Değerlendirme / Review István Zimonyi, Muslimische Quellen über die Ungarn vor der Landnahme, Das ungarische Kapitel der Ğaihānī-Tradition, Studien zur Geschichte Ungars, Bd. 9, Gabriele Schäfer Verlag, Herne 2006, 348 s.
İbrahim DİLEK
Sibirya Türklerinde Ateşle İlgili İnançlar, Törenler ve Bazı Efsaneler
Erhan AYDIN
Köl Tigin Yazıtının Kuzey Yüzünün 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi ve Bir Öneri
Alev ÇAKMAKOĞLU KURU
Çankırı Fatihi Emir Karatekin’in Türbesi
Yavuz KARTALLIOĞLU
Tanzimat Gramerlerinde Bazı Eklerin İmlası ve Dudak Uyumu ile İlgili Uyarılar
Tûba Işınsu İSEN-DURMUŞ
Fahriyeler Işığında Osmanlı Şiirinde İdeal Şairin Portresi
İsmail ULUTAŞ
Metatez Olayı Türkçenin Hece Sistemiyle İlgili midir?
Cengiz ANIK
Eğiticinin Performansını Niteleyen Faktörler
Ümit (KIYMALIOĞLU) SEYFEDDİNOĞLU & Damla AYOĞLU
Türk İmalat Sanayiinde İllere Göre Yerelleşme ve Kentleşme Ekonomilerinin Belirlenmesi
Murat DEMİRBAŞ & Rahmi YAĞBASAN
Sosyal Öğrenme Teorisinin, İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerindeki Akademik Benlik Kavramı Puanlarının Kalıcılığına Etkisi
S. Dilek YALÇIN-ÇELİK
Yayın Değerlendirme / Review İnci ENGİNÜN (2006) Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), İstanbul: Dergâh Yayınları, 943 sf., ISBN: 975 – 995 – 028 – 6.
Fatih ARSLAN
Yayın Değerlendirme / Review Yrd.Doç.Dr. Tarık ÖZCAN, Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Trajik Durum, 141 s., Manas Yayınları, Elazığ 2007
Çulpan ZARİPOVA ÇETİN
Tatar Türklerinde Mitolojik Varlıklarla İlgili Mitler ve İnanışlar (İyeler ve Yaratıklar)