Sayı: 46 Yaz'08
Veysel ŞAHİN
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Ebru ŞENOCAK, İronik Yaşamda Sonsuza Yürüyen Kahraman Nasreddin Hoca, Mozaik Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Konya, 2007, 232 s.
H. Hale KÜNÜÇEN
Türk Sinemasının ‘En İyi Aşk Filmi’ “Selvi Boylum Al Yazmalım” Filminde Yakın Çekimin Gücü
Jülide AKYÜZ
Göç Yollarında; Kafkaslardan Anadolu’ya Göç Hareketleri
Ahmet KARADOĞAN
Türkiye Türkçesinde Yeni Bir Sıfat-fiil Eki: –I
Necati CEMALOĞLU & Abbas ERTÜRK
Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Maruz Kaldıkları Yıldırmanın Yönü
Metin AKİS
16. Yüzyılda Ayıntab Sancağında Zaviyeler ve Mali Kaynakları
Tülün DEĞİRMENCİ
Osmanlı Sarayının Geçmişe Özlemi: Tercüme-i Şakâ’ikû’n-nu‘mânîye
Alev SINAR
Edebi Eserlerin Sadeleştirilerek Yeniden Yayımı Üzerine Uygulamalı Bir Örnek: Nesl-i Ahîr
Seyit Battal UĞURLU
Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde Yapı, Tema ve Metafor
Hasan YÜREK
Sihr-i Helâl ile Anjambman Teknikleri Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma
Yaşar AYDEMİR & Halil ÇELTİK
Redife Farklı Bir Bakış: Divan Şiirinde Ön Kafiye ve Ön Redif
Ramazan KORKMAZ
Aytmatov Anlatılarında Aşkın Eriştirici ve Dönüştürücü Gücü