Sayı: 48 Kış'09
Bilig
2008 MAKALE ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 44-45-46-47)
İbrahim Ahmet Aydemir
Altay Tuvaları - Altaylarda Unutulmuş Bir Türk Halkı
M. Volkan Coşkun
Ana Dili Eğitiminde Parçalarüstü Birimlerin Önemi ve Teknoloji Destekli Olarak Kavratılması
Lütfiye Göktaş Kaya
Timurluların İslam Maden Sanatına Katkıları
Galip Güner
Divânü Lugâti’t-Türk’te Kençekler ve Bazı Kençekçe Kelimeler Üzerine Düşünceler
Ferhat Karabulut
Köktürkçenin Sıfat Fiilli Yapı Tipolojisi
Turan Karataş
Tarık Buğra’nın Öyküleri ve Öykücülüğü
Mehmet Akif Okur
Emperyalizmin Ortadoğu Tecrübesinden Bir Kesit: Suriye’de Fransız Mandası
Emin Özdemir
Kazak Kültürel Hayatında Tatarların Etkisi ve Kazak Ceditçiliğinin Gelişimi
İsmail Özsoy
İktisadî Adamdan Toplum Adamına
Selahattin Togay
Kazakistan Ekonomisinin Petrole Bağımlılığının Azaltılmasında Para Politikasının Rolü
Ahmet Nezihi Turan
Bahçesaray Köleleri (17.-18. Yüzyıllar)
Sema Aslan
Yayın Değerlendirme / Review Martine Irma Robbeets, is Japanese Related to Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic? Turcologica 64, Harrassovitz Verlag, 2005
Bilig
2008 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 44-45-46-47)
Bünyamin Ayhan & Şükrü Balcı
Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması