Sayı: 52 Kış'10
Bilig
2009 MAKALE ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 48-49-50-51)
Hüseyin Doğramacıoğlu
Türk Hikâyeciliğinin Prototipi Sayılabilecek Heft-Hân’da Mekân
Hakan Fidan & Bülent Aras
The Return of Russia-Africa Relations
Ahmet Gökçimen
Türkmenistan’da Bir Yağmur İyesi “Burkut Ata”
Osman Gümüşçü
Siyasi Coğrafya Açısından Sınırlar ve Tarihi Süreç İçinde Türkiye’de Sınır Kavramı
Berrin Koyuncu Lorasdağı
The Relationship between Islam and Globalization in Turkey in the Post-1990 Period: The Case of MÜSİAD*
Metin Özarslan
Some Critical Remarks on the “Aruz Rhythmical Poems” in Turkish Minstrel Poetry
Nasuh Uslu
Türkiye’nin Yeni Orta Doğu Yaklaşımı
Kerime Üstünova
Giresun’da Yaşatılan Sacayağından Geçme Geleneğinde ‘Sacayağı’ ve ‘Üç’ Ne Anlatıyor?
Memet Yetişgin
Yirminci Asra Girerken Rusya ve Rusların Türklere Yaklaşımı
Paşa Yavuzarslan
Yayın Değerlendirme / Review Sultanzade, Vügar (2009). Turkish- Azerbaijani Dictionary of Interlingual Homonyms and Paronyms. LINCOM Studies in Asian Linguistics. 184 pp.
Emine Yılmaz
Yayın Değerlendirme / Review György Hazai, Andreas Tietze (2006). Ferec ba‘d eş-şidde (Ein frühosmanisches Geschichtenbuch). Berlin: Klaus Schwarz Verlag 650 s.
Bilig
2009 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 48-49-50-51)
Serap Arslan Akfırat & Bengi Öner Özkan
Ulusal/Etnik Kimliklerin Stratejik İnşası: Kuzey Kıbrıs Örneği