Sayı: 53 Bahar'10
Mehmet Uğur Ekinci
Cem Behar (2008). Saklı Mecmua: Ali Ufkî’nin Bibliothèque Nationale de France’taki [Turc 292] Yazması. İstanbul: YKY. 255 s. ISBN 978-975-08-1403-7.
Tuncay Akçadağ
Öğretmenlerin İlköğretim Programındaki Yöntem Teknik Ölçme ve Değerlendirme Konularına İlişkin Eğitim İhtiyaçları
Aksu Bora
Hatırlananlar ve Unutulanlar: İslam Coğrafyasında Modernleşme ve Kadın Hareketleri
Sonel Bosnalı
Halaççanın Yitim ve Değişim Sürecine Tasarlama Kipleri Açısından Bir Bakış
Songül Çolak & Cennet Hilooğlu
Osmanlı İktidar Anlayışı Çerçevesinde Şiir
Sohrab Dolatkhah
The Kashkay People, Past and Present
Ümit Ekin
Sakk Mecmualarının Tarih Araştırmalarında Kaynak Olarak Kullanılması Üzerine Bir Deneme
Cevdet Kırpık
Fatma Aliye Hanım and Historiography
Nurahmet Kurban
Çağdaş Uygur İslam Düşüncesinin Önderi Abdulkadir Damolla
Ayşe Kuruüzüm, Sezgin Irmak & Emre İpekçi Çetin
İşe Bağlılığı Etkileyen Faktörler: İmalat ve Hizmet Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz
İbrahim Şahin
Organ Adları Temelinde Kırgızistan Yer Adlarında Ölü Deyim Aktarmaları ve Bunların Yer Adlarında Kullanılışları
Nezir Temur
Folklor-İdeoloji Bağlamında Sovyetler Birliği Dönemi Folklor Politikaları ve Bu Politikaların Kırgız Folkloruna Etkileri
Muna Yüceol Özezen
Türkçenin Ağ Ortamındaki Yazımı ve Bunun Ses Bilimsel Yapıyla Bağlantıları
Nuri Aksu
Yayın Değerlendirme / Review Halil İnalcık (2008). Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 366 s. ISBN: 978944884587.
Mustafa Acar
Serbest Ticaret, Ekonomik Özgürlükler ve Refah