Sayı: 54 Yaz'10
S. Dilek Yalçın Çelik
Yayın Değerlendirme / Review Aktaş, Şerif (2009). Şiir Tahlili (Teori-Uygulama). Ankara: Akçağ Yayınları, 280 sf., ISBN: 978–975–388–955–6.
Ayşegül Aydıngün & Erdoğan Yıldırım
Perception of Homeland among Crimean Tatars: Cases from Kazakhstan, Uzbekistan and Crimea
Yasemin Beyazıt
Tanzimat Devri Şeyhülislâmlarından Meşrebzâde Arif Efendi ve Kadılık Kurumundaki İstihdam Sorunu
Ömay Çokluk & Kürşad Yılmaz
The Relationship between Leadership Behavior and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools
Mustafa Durmuş
Osmanlı Sahası Türkçe Şair Tezkirelerinin Söz Varlığı Üzerine
Mevlüt Erdem
Derleme Sözlüğü’nde Kahramanmaraş Kelimelerinin Dağılımı ve Ses Bilgisi Özellikleri
Ayça Ergun
Azerbaycan’da Bir Ulusal Kimlik Meselesi Olarak Alfabe Değişiklikleri1
Birol Gülnar, Şükrü Balcı & Vedat Çakır
Motivations of Facebook, You Tube and Similar Web Sites Users
Salim Küçük
Eski Türk Kültüründe Renk Kavramı
Emin Özdemir
20. Yüzyılın Başında Kazak Aydınlanmasında “Kadın” Teması
Ahmet Pehlivan & Necdet Osam
Vehicle-Related Expressions in Turkish Cypriot Dialect
İlkden Tazebay & Nevin Akpınar
Türk Kültüründe Bahçe
Semih Tezcan
Divan Şiirinde Türkçe Kaygısı
Sema Aslan Demir
Sessizliğin Dili: Türk İşaret Diline Dair Gözlemler