Sayı: 55 Güz'10
Murat Parlakpınar
Yayın Değerlendirme / Review Yalçın-Çelik, S. Dilek (2005). Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları. Ankara: Akçağ
H. Bahadır Akın
Türkiye’de İş Yapma Ortamının Girişimcilik ve Ekonomik Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi
Gülhan Atnur
Sibirya’daki Bazı Türk Boylarının Destanlarında Halk Hekimliği Uygulamaları
Eyüp Bacanlı
Altay Türkçesindeki -atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamları
Nuri Kavak
Kırım Tatarları’nda Mahalle Kültürü
Birsen Şahin
Almanya’daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması: Kültürleşme
Halil İbrahim Şahin
Türkmenistan’da Nasrettin Hoca ve Timur Fıkraları
Veysel Şahin
Peyami Safa’nın “Fatih-Harbiye” Adlı Romanında Simgesel Değerler
Güngör Turan
1982 AnayaGüngör Turansası’nın Sosyal İçeriği ve Avrupa Sosyal Hukukuna Uyumu
Koray Özcan
Erken Dönem Anadolu–Türk Kenti Anadolu Selçuklu Kenti ve Mekânsal Ögeleri
Kutlay Yağmur
Batı Avrupa’da Uygulanan Dil Politikaları Kapsamında Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi
İrfan Yazıcıoğlu
Örgütlerde İş Tatmini ve İşgören Performansı İlişkisi: Türkiye ve Kazakistan Karşılaştırması
Mehmet Aydın
Yayın Değerlendirme / Review Aksan, Doğan (2009). Nazım Hikmet Şiirinin Gücü, (Bir Şiir Dili İncelemesi). Ankara: Bilgi.
Umut Al, İrem Soydal & Haydar Yalçın
Bibliyometrik Özellikleri Açısından bilig’in Değerlendirilmesi