Sayı: 56 Kış'11
Bilig
2010 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 52-53-54-55)
Erhan Aydın
Eski Türk Yazıtlarındaki Çıntan Igaç ‘Sandal Ağacı’ Üzerine
Ali Fuat Bilkan
Halide Edip Adıvar’ın Hindistan’daki Konferansları
Ebru Burcu Yılmaz
Hikâye ve Romanlarda Sembol Dilinin Görüntüleri Üzerine Bir Değerlendirme
Menderes Coşkun
Klasik Türk Şairinin Poetikası Üzerine
Kerim Demirci
An Approach to Unorthodox Spellings in Trademarks
Yavuz Demirel & Zeliha Seçkin
Örgütsel Adaletin Bilgi Paylaşımı Üzerine Etkisi: İlaç Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Adnan Dönmez & Ayten Ersoy
Bağımsız Denetim Sürecinde Analitik İnceleme Prosedürleri: Türkiye’de SPK’dan Yetki Almış Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma
Hüseyin Odabaş
Osmanlı Yazma Eserleri ve Türkiye’de Yazma Eser Kütüphaneciliği
Mustafa Ökmen
Karadeniz’de Çevre Sorunları ve İşbirliğine Yönelik Yerel, Bölgesel Perspektifler
Ertan Örgen
Kemal Tahir’in “Esir Şehir Dizisi” Romanlarında İstanbul
Temel Öztürk
Osmanlılarda Malî Denetim Aracı Olarak Muhasebe İcmal Defterleri: Trabzon Örneği
Emine Erdoğan Özünlü
Derdest Defterlerinin Kaynak Değeri Üzerine Bir Deneme: 493 Numaralı Ayntâb Derdest Defteri’nin Analizi
Paşa Yavuzarslan
Yayın Değerlendirme / Review Hazai, György (2008). Die altanatolisch-türkische Übersetzung des Taõkaratu’l-Awliyā von Farīduddīn èAùùār 1. Band: Text, 2. Band: Faksimiles, Berlin: Klaus Schwarz Verlag. 403 + VII+337 s.
Bilig
2010 MAKALE ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 52-53-54-55)
Gülay Arıkan, Tuğça Tacoğlu & Seçil Erdoğan
Ankara, Toronto ve Priştina’daki Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları Açısından Karşılaştırılması