Sayı: 59 Güz'11
Faruk Gökçe & Eyüp Bacanlı
Anderson, Gregory D. S. (2004). Auxiliary verb constructions in Altay-Sayan Turkic. (Turcologica 51) Wiesbaden: Harrassowitz.
Ali Berat Alptekin
Doğu Türklerinin Nasreddin Hocası Mitolojik Bir Kahraman mıdır?
Ayten Sezer Arığ
İkinci Dünya Savaşı’nın Ardından Sovyetler Birliği’nin Yeni Ermenistan Kurma Girişimleri
İbrahim Ahmet Aydemir
Tuvacada Şimdiki Zaman
Ş. Dilek Belet
Eleştirel Okuma Becerisinin Geliştirilmesinde Hikâye Anlatma Yönteminin Kullanımı: Öğretim Deneyi Uygulaması
Şule Çivitci
Kırgızistan ve Türkiye Gençlerinin Giysi Satın Alma Davranışlarının Karşılaştırılması
Cahit Gelekçi
Avrupa’da Yaşayan Türklere Yönelik Çifte Vatandaşlık Uygulamaları: Belçika Örneği
Ramil Huseyn
Azerbaycan’da Petrole Dayalı Ekonomiden Çok Sektörlü Ekonomiye Geçişin Gerekliliği ve Tarım
Suat Kolukırık
Sürgün, Toplumsal Hafıza ve Kültürel Göç: ABD’deki Ahıska Türkleri Üzerine Bir Araştırma
Mayrambek Orozobaev
Kırgızcadaki Pir İnancıyla İlgili Bazı Kelimeler Üzerine
Mustafa Safran & Ahmet Şimşek
Anlatı Bağlamında Tarihyazımının Sorunları
Sedat Yazıcı & Fatih Yazıcı
Tarihsellik ve Kuramsallık Arasında: 1921 ve 1924 Anayasalarında Kuvvetler Birliği/Ayrılığı Tartışması
Mustafa Aça
Altay Türklerinin Destanlarındaki Ölüm Teması Üzerine Bazı Tespitler