Sayı: 60 Kış'12
Bilig
2011 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 56-57-58-59)
Uwe Bläsing
Sokakta Aldım Bir Tane Evde Oldu Bin Tane
Ahmet Demir
İlhan Berk’in Şiirlerinde Toplumcu Gerçekçiliğin İzdüşümü
Yasemin Demircan
XV-XVII. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Hâkimiyetinde Limni Adası Manastırlarının Durumu
Ahmet Dinç, Güngör Turan & Nyyazmyrat Halow
18. Asır Türkmen Şairi Azadi’nin Türkmenlerin İktisadi ve Toplumsal Hayatına Dair Görüşleri
Tülay Ercoşkun
Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Kurumunun İşleyişine İlişkin Düzenlemeler ve Gözlemler
Emel Kaya Gözlü
Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Tıp Metinlerindeki İki Terim Üzerine Tespitler: Çignemek ve Çeynemek
Ali Şamil Hüseyinoğlu
Azerbaycan Edebiyatı Tarihinin Yeni Metotla Yazılmasında Emin Abid’in Rolü
Muhsin Macit
Osmanlı Kültür ve Sanatında İbrahim Gülşenî’nin İşlevi
Güçlü Şekercioğlu & Cem Oktay Güzeller
Ergenler İçin Benlik Algısı Profili’nin Faktör Yapısının Yeniden Değerlendirilmesi
Sultan Murat Topçu
Suriye’nin İdlip İline Bağlı Cisr-i Şuğur Kasabası’ndaki Köprülü Mehmet Paşa’nın Vakıf Eserleri
Hatice Şirin User
Eski Türk Yazıtlarında Politik ve Askerî Terimlerden Örnekler
Sevinç Yakut Yeşilyurt
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Recep Toparlı, Mustafa Argunşah (2008). Mu’înü’l-Mürîd. Ankara: TDK Yay. 332 s.
Bilig
2011 MAKALE ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 56-57-58-59)
Alpaslan Aliağaoğlu & Mehmet Narlı
Edebî Miras Turizmi ve Türkiye’de Edebî Mekânlar