Sayı: 61 Bahar'12
Sema Aslan Demir
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Johanson, Lars, Martine Robbeets (2010). Transeurasian verbal morphology in a comparative perspective: Genealogy, contact, chance. Wiesbaden: Harrassowitz. 180 pp.
Haluk Alkan
Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Kurumsallaşma Süreci: Geçen Yirmi Yılın Bir Bilançosu
Firdevs Canbaz Yumuşak
Ütopya, Karşı-Ütopya ve Türk Edebiyatında Ütopya Geleneği
Melek Dikmen & Kamile Çetin
Klâsik Türk Şiirinde Kadın Takı ve Aksesuarları
Bülent Gül
tarı- Fiili ve Türevleri Üzerine
Nejla Günay
Osmanlı’nın Son Döneminde Ahıska Türklerinin Anadolu’ya Göç ve İskânı
Osman Horata
Nef’i’nin “Sözüm” Redifli Kasidesinin İstiare Zemini
Arzu Kılıçlar, Yaşar Sarı & Cihan Seçilmiş
Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi: Turizm Öğrencileri Örneği
Güray Kırpık
Haçlılar ve İpek Yolu
Zeynel Özlü
19. Yüzyılda Düzce Kazasına Göçler
Vügar Sultanzade
The Syntactic Valency of Some Verbs in The Book of Dede Korkut: Diachronic Differences
Şule Toktaş & Bülent Aras
National Security Culture in Turkey: A Qualitative Study on Think Tanks
Seyit Yöre & Z. Seçkin Gökbudak
Ahmed Adnan Saygun’un Çoksesli Müzikte/Türk Çoksesli Müziği’nde Ulusalcılığa İlişkin Kodları
Gülsen Baş
Mardin’de Türk Dönemine Ait Bilinmeyen Bir Mezar ve Mezar Taşları