Sayı: 63 Güz'12
İsa Sarı
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Khabtagaeva, Bayarma (2009), Mongolic Elements in Tuvan, Turcologica 81, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
Sema Aslan
Türkiye Türkçesinde Ol- Yardımcı Fiilli Yapıların Görünüş-Zaman Bildirimindeki İşlevleri
İbrahim Etem Çakır
XVI. Yüzyılda Ayntab’da Toplumsal Kontrol Aracı Olarak Mahalle Halkının Rolü
Erdal Çoban
Eastern Muslim Groups among Hungarians in the Middle Ages
Mehmet Merdan Hekimoğlu
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesinin Hukuki Boyutları
İbrahim Kavaz
Tarihselcilik Anlayışı ve Tarihî Romanlarda Gerçeklik Üzerine Bir Değerlendirme
M. Akif Kireçci
Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile İlişkilendirilmesi: Arap Baharı ve Türk Tecrübesi
Ahmet Pehlivan
Öğretmen Adaylarının Anadolu Ağızlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Hayrettin Pınar
Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları: Bâbıâlî ve Hıdiv İsmail
Nâzım H. Polat
Ömer Seyfettin’de İlginç Söz Varlığı
Soyalp Tamçelik
Kıbrıs’ta İç Göç Hareketleri ve Olası Bir Anlaşmada Etkileri
Nuri Yavan
Türkiye’nin Yurt Dışındaki Doğrudan Yatırımları: Tarihsel ve Mekânsal Perspektif
Ali Ata Yiğit
Çanakkale Savaşlarının Ortaya Çıkardığı Stratejik Bir Zorunluluk: Osmanlı-Bulgar Hudut Tashihi Antlaşması
S. Atakan Altınörs
Rousseau’nun Dilin Kökeni Meselesine Yaklaşımı