Sayı: 64 Kış'13
Bilig
2012 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 60-61-62-63)
Cenk Akbıyık , Adnan Karadüz & S. Sadi Seferoğlu
Öğrencilerin İnternet Ortamında Kullandıkları Yazılı Sohbet Dili Üzerine Bir Araştırma
Mustafa Aksoy
Kavram Olarak Hayat Boyu Öğrenme ve Hayat Boyu Öğrenmenin Avrupa Birliği Serüveni
İ. Seçkin Aydın
Yazılı İronik Metinlerin Anlamlandırılması Üzerine Bir Durum Saptaması: Köşe Yazısı Örneği
Nihal Çalışkan
Kavramsal Anahtar Modeli ile Metafor ve Deyim Öğretimi
Gürkan Doğan
Şiir Dili, Bağıntı ve Zayıf Sezdirimler
Derya Duman
Medyada “Doğru” Türkçe Tartışmaları Üzerine: Betimleyici-Kuralcı Yaklaşımlar ve Ötesi
Celâl Erdönmez
Tanzimat Devrinde Bazı Kıbrıs Rumlarının Yunan Vatandaşlığına Geçmelerinden Kaynaklanan Hukukî Meseleler
Osman Karatay & Muvaffak Duranlı
Hazar Kağanı Yusuf’un Endülüs’e Mektubu
Kemal Reha Kavas
Mimariyi “Dokumak”: Anadolu - Batı Toros Göçerlerinde Çevre - Kültür İlişkisi
Turhan Korkmaz, Emrah İsmail Çevik & Nüket Kırcı Çevik
Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi
Mehmet Narlı
Romanlar ve Taşralar: Türk Romanında Taşra Algıları Üzerine Bir Değerlendirme
Ceylan Tokluoğlu
Azerbaijani Elite Opinion on the Resolution of the Nagorno-Karabakh Conflict (1991 and 2002)
Mehmet Aydın
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Dursteler, Eric R. (2012). İstanbul’daki Venedikliler. Yeniçağ Başlarında Akdeniz’de Millet, Kimlik ve Bir Arada Varoluş, çev. Taciser Ulaş Belge. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.
Bilig
2012 MAKALE ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 60-61-62-63)
Ömür Ceylan
Is Attâr’s Fotovvatnâme in Istanbul...?