Sayı: 65 Bahar'13
Vugar Sultanzade
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Kıbrıs Ağzıyla İlgili İki Araştırma
Özlem Başarır
Diyarbekir Voyvodası Mustafa Ağa’nın Terekesi Üzerine Bazı Düşünceler
Özlem Aktaş, Çağdaş Can Birant, Belgin Aksu & Yalçın Çebi
Automated Synonym Dictionary Generation Tool for Turkish (ASDICT)
Togay Seçkin Birbudak
Osmanlı Basınında Mahmud Şevket Paşa Suikastı
M. Turgut Demirtepe & Hasan Selim Özertem
Yükselen Tehdit Algısı Karşısında Çin’in Yumuşak Güç Siyaseti: Politikalar ve Sınırlılıkları
Leyla Burcu Dündar
Terkibin Muvazenesini Arayan Bir Aydın: Peyami Safa’nın Türk İnkılabına Muhafazakârlaşan Bakışı
Mustafa Durmuş
İkinci/Yabancı Dil Öğretiminde Sadeleştirilmiş Metin Sorunları Üzerine
Sadettin Eğri
Edebiyatta Bedîiyyeler ve Bir Kasîde-i Masnû’a İncelemesi
İ. Baran Uslu, Nurettin Demir, H. Gökhan İlk & A. Egemen Yılmaz
Bilgisayar Bir Metni Vurgulu Okuyabilir mi?
Yunus Koç
Ömer Lütfi Barkan’ın Tarihsel Demografi Çalışmalarına Katkısı ve Klasik Dönem Osmanlı Nüfus Tarihinin Sorunları
Umut Koldaş
The Turkish Press and the Representation of the Armenian Minority during the 1965 Events
Osman Köksal
XIX. Yüzyıl Ortalarında Bir Osmanlı Kasabasındaki Şahıs Adı Profili
Tarık Özcan
Modern Bir Öncü: Keloğlan
Zeynel Özlü
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Istabl-ı Âmirenin Gelir ve Giderleri ile İlgili Bir Değerlendirme
Mustafa Serdar Palabıyık
The Ottoman Travellers’ Perceptions of the Far East in the Early Twentieth Century
Ahmet Ağır
Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel’inde Kimlik Oluşturma Süreçleri