Sayı: 66 Yaz 2013
Ahmet Murat Taşer
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Alkan, Haluk (2011). Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar: Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan. Ankara: USAK Yayınları.
Levent Aydın & Mustafa Acar
Economic Implications of Turkey’s Regional Integration with its Neighborhood
Hasan Demiroğlu
General İvan K. Kişelskiy’in Balkan Slavları Hakkındaki 1863 Yılı Raporu
A. Merthan Dündar
Şehzade Abdülkerim Efendi’nin Japonya’nın Desteğiyle Türkistan İmparatoru Olma Meselesi Üzerine
Erol Köroğlu
Sahnenin Dışındakiler ’i Tamamlamak: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kurtuluş Savaşı Anlatıları Türü
Yüksel Nizamoğlu
1917 Yılında Hicaz Cephesi: Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı
Bülent Özkan
Yöntem ve Uygulama Açısından “Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü”
Aytül Özüm
Onat Kutlar’ın İshak ve Bilge Karasu’nun Göçmüş Kediler Bahçesi’ndeki Büyülü Gerçekçi Öğeler
Esra Sazyek
Elif Şafak'ın Romanlarında Çokkültürlülük Aracı Olarak Tasavvuf
Ömer Naci Soykan
İnsan Hakları: Kavramsal Bir Çözümleme
Hacer Tokyürek
Eski Uygur Türkçesinde “Köŋül” Sözü
Uğur Tuztaşı & İlgi Yüce Aşkun
“Türk Evi” İdealleştirmesinde “Osmanlı Evi” ve “Anadolu Evi” Kavramlarının Ortaklıklarına İlişkin İşlevsel Açıklamalar
Himmet Umunç
Doğu ve Ötekilik: İngiliz Seyahatnamelerinde Türk Kimliği (Lady Montagu ve Richard Chandler)
Nermin Yazıcı
Çocuk Edebiyatı ve Edebiyat Eleştirisi: Çocuk Kalbi Romanında Anlatının Biçimlenişi ve Söylemsel Niyetler
İlker Aydın
Attribution in Turkish with Dependency Tree Analyses