Sayı: 67 Güz'13
Duygu Özge Demir
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Rachewiltz I. - Rybatzki V. (2010). Introduction to Altaic Philology, Turkic, Mongolian, Manchu. Leiden: Brill.
Havva Kök Arslan & Fırat Çapan
Kürt Meselesinde Şiddet Sarmalını Aşmak ve Çözüm Süreci
Mehmet Merdan Hekimoğlu
Mahalli İdarelerin Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarındaki Düzenlenişine Karşılaştırmalı Bir Bakış
Rüya Kılıç
Osmanlı Devletinde Deliliğin Tarihi: Toptaşı Örneği
Lars Johanson
Selection of Subjunctors in Turkic Non-Finite Complement Clauses
Tamara Ölçekçi
Manaplar ve Kırgız Tarihindeki Rolleri
Julian Rentzsch
Türk Dillerinde Kipsellik ve Kipselliğin Anlambilimsel Haritası
Kamuran Sami
Kırsal Alevî Kültüründe Çevre, Mekân ve İnsan Etkileşimi - İki Köy Örneği
Ali E. Şahin & Hakan Dedeoğlu
An Evaluation of the International Children’s Books about Turkey and Turks
Akif Tabak, Ünsal Sığrı & Tolga Türköz
Öz Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması
İsmail Taş
Kutadgu Bilig’de İyilik Problemi
Refik Turan
Azerbaycan’da Okutulan Tarih Ders Kitaplarında Stalin ve Uygulamalarına Yaklaşım
Nurettin Ceviz
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Kireçci, Mehmet Akif (2012). Başlangıcından Günümüze Arap Milliyetçiliği. Ankara: Grafiker Yayınları.
Engin Arık
Türk İşaret Dili’nde Sınıflandırıcılar Üzerine Bir Çalışma