Sayı: 69 Bahar'14
Kaya Bayraktar
Makedonya Sorunu ve Avrupa Müdahalesi (1902-1905)
Selim Tezcan
Realpolitik and Jihād: Najm al-Dīn Ilghāzī’s Relations with the Early Crusader States
Selay Ilgaz Sümer & M. Mithat Üner
Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Psikolojik Mesafe
Musa Yaşar Sağlam
Bir Çevirmenin Gözünden Kaçanlar ve Editörün Önerileri
Ü. Gülsüm Polat
I. Dünya Savaşı’nın Hong Kong’daki Son Osmanlı Tebaasına Etkileri
Bülent Özkan
Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü
Aziz Merhan
Bayındır Tahtacıları ve Dillerinin Belirgin Özellikleri
Işık Kuşçu
Uygur Diasporasının Dijital Ortamdaki Faaliyetleri: Kimlik ve Anavatan Meselesi
Pınar Kasapoğlu Akyol
Kültürel Değişme ve Teknolojinin Etkisiyle Şekillenen Günümüz Ninnileri ve Ninni Dinletme Geleneği
Burcu İlkay Karaman
Atatürk and the Turkish Terminology Reform: The (Re-)turkification of Geography Terms
Bahar Güdek
Geleneksel Bir Yakut Çalgısı: Vargan
Mehmet Demiryürek
The Legal Foundations of the Commercial Relations between The Ottomans and Neapolitans
Mehmet Çınar, Hülya Kanalıcı Akay & Feridun Yılmaz
A Sectoral Analysis of Hysteresis in Unemployment: Evidence from Turkey
Tuba Işınsu Durmuş
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi