Sayı: 81 Bahar'17
Editörden
Osman Gümüşçü
Yayın Değerlendirme
Fırat Yaşa
Han’ın Mutfağından Bahçesaray’daki Kölelere:Toplumsal İlişkilerin Odağında Kilercibaşı Mehmed Ağa
Ercüment Yıldırım
Türklerdeki Evren Anlayışının Mezopotamya Mitolojik Anlatımlarıyla Mukayesesi
Haesun Park & Chong Jin Oh
Türkiye ve Orta Asya Ülkelerinin Endüstriyel İş Döngüsündeki Karşılıklı Bağımlılığı
Bilgehan Gülcan Vd.
Orta Asya Türk Devletlerinde Türkiye’nin Turistik İmajı: Kırgızistan ve Kazakistan’da Bir Alan Araştırması
Nihayet Arslan
Recaizade Mahmut Ekrem’in Atala Çevirisini Biçimlendiren Kültürel ve Estetik Kaygılar
Tursynkhan Kaiyrken Vd.
Eski Türklerin Askerî Gelenekleri: Türk Askerlerinin Doğu ve Batı Asya’da Oynadığı Roller
İbrahim Ahmet Aydemir
Tuvacada Ad İşlevli Yancümleler ve Türkiye Türkçesindeki Eşdeğerlikleri
Çağrı Çağlar Sinmez & Gökhan Aslım
İç Anadolu Bölgesindeki Hayvanlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme*
Songül Keçeci Kurt
XIX. ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Basınında Çin Müslümanları ve Eğitimi
Ahmet Feyzi
Tanzimat Döneminde Geleneksel Türk Müziği - Bizans Müziği “Kuramsal Benzerlikler Üzerine Bir İnceleme”
Yusuf Erbay
Emerging of the Reperesentative Councils and New Organisations within the Administrative System of the Ottoman State in the Tanzimat Era
Mikail Cengiz
Yayın Değerlendirme
Mustafa Eren
İhvân-ı Safâ’nın Sanat Ontolojisi