Sayı: 80 Kış'17
Editörden
Fatih Akbay
Yayın Değerlendirme
Betül Gürer
Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’i Ekseninde Tasavvufi Düşüncede İlahi Aşk
Alaattin Canbay & Zeki Nacakcı
Hoca Ahmet Yesevî Öğretisinin Türk Müzik Kültürüne Yansımaları
Ahmet Yıldırım
Hoca Ahmed Yesevî Düşüncesinin Kaynağı Olarak Hadis
Funda Toprak
İnsan-ı Kâmil’e Bakışlarıyla Yusuf Has Hacip ve Hoca Ahmed Yesevî
Cüneyt Akar & Ömer Özkan
Values of Honesty and Integrity in Kutadgu Bilig
Ali Taş Vd.
Kutadgu Bilig’de Stratejik Düşünmenin İzini Sürmek
Abdullah Mert
Kutadgu Bilig Nüshalarının Eskicillik Açısından Karşılaştırılması
Arzu Uğurlu Kara & Enver Aydoğan
Ahilikte Psikolojik Sermaye Davranışı
Ramazan Biçer & Osman Sezgin
Teo-Psikolojik Açıdan Matüridi’de İrade Özgürlüğü
Muhsin Macit
Şah İsmail Ahmet Paşa Divanı’nı Okudu mu?
Zhanat Kuanyshbayeva & Yerlan Zhiyenbayev
Ayqap Dergisi ve Mağcan Cumabayev’in Şiirleri Örneğinde 20. Yüzyıl Başında Kazak Edebî Dilinde Kullanılan Kitabi Unsurlar
Aida Kasieva
The Jew’s Harp Music Impact on American and Kyrgyz as Representation of their Cultural Identity
Saadet Çetin
Yayın Değerlendirme
İbrahim Kalın
Hoca Ahmed Yesevî, Hüküm ve Hikmet